CZT Escapades en Nieuwsbrieven

EscapadesBeste leden van de CZT,

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze vereniging zijn oude documenten gedigitaliseerd en op onze website geplaatst. De herkomst van deze documenten is het archief van Greet Hettinga en Peter Kunst geweest.

Er zijn drie groepen documenten:

– TWELLEGEA Escapades, periode 1975 t/m 1976

– CZT Escapades, periode 1977 t/m 1986

– CZT Nieuwsbrieven, periode 1982 t/m 2008

Vermoedelijk zijn dit niet alle documenten die in de loop der jaren aan de leden zijn gestuurd.

Als er leden zijn die nog Escapades en/of Nieuwsbrieven hebben die niet op de site staan, het verzoek deze documenten aan de secretaris te sturen zodat ook deze documenten op de site geplaatst kunnen worden.

Het is heel wat te lezen. Het geeft een indruk hoe de vereniging zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld, wat de problemen zijn geweest, hoe leuk de diverse tochten zijn geweest, enz.

Greet en ondergetekende wensen jullie veel leesplezier.

Peter Kunst

 

Klik om alle Twellegea EscapadesCZT Escapades of alle CZT Nieuwsbrieven in één keer te downloaden.

Los:

Reacties zijn gesloten.