Privacyverklaring

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking, die de tot dan geldende privacywetgeving vervangt. Om klaar te zijn voor de AVG heeft het bestuur van de CZT een privacy verklaring opgesteld, die op de website … Lees verder