Nieuwe leden

De CZT is een club van zeezeilers en geen zeilschool. Van nieuwe leden wordt dan ook verwacht dat ze kunnen zeilen en een basiskennis hebben van het reilen en zeilen op een kajuitjacht. Vanuit die basiskennis is er alle gelegenheid om bij de tochten van elkaar te leren.
Nieuwe leden worden eerst aspirant lid. Nadat ze twee tochten hebben meegevaren en gebleken is dat ze bij de vereniging passen worden ze ‘automatisch’ gewoon lid. Aspirant leden betalen gewoon contributie. Het enige verschil is dat ze voor een wat uitdagender tocht, zoals de jaarlijkse Noordzeetocht, niet zonder bewijs van bekwaamheid worden geaccepteerd.

Tarieven contributies

De jaarlijkse contributie bedraagt € 40,-. Ereleden betalen geen contributie.
Bij aanmelding als aspirant lid in de loop van het jaar hoeft u niet de volledige contributie te betalen. De contributie bedraagt dan:

  • Na de eerste tocht € 36,-
  • Na de tweede tocht € 32,-
  • Na de derde tocht € 28,-
  • Na de vierde tocht € 24,-
  • Na de vijfde tocht € 20,-

Aanmelden als lid

U kunt zich aanmelden als aspirant lid van de CZT met dit aanmeldingsformulier.


Reacties

Lidmaatschap — Geen reacties

Geef een reactie