Verenigingsbijdrage

Bij vaartochten betalen de deelnemers een verenigingsbijdage, waarvan een gezamenlijk diner of borrel wordt betaald en de rest toekomt aan de verenigingskas. De hoogten van de verenigingsbedrage bij vaartochten is:

  • Weekendtocht € 15,-
  • Lang weekend € 20,-
  • Week (Engelandtocht) € 45,-

Bijdrage boordkas

Opstappers betalen de schipper een bijdrage aan de boordkas, die de schipper gebruikt als bijdrage in de kosten van veiligheid aan boord. De bijdrage aan de boordkas bedraagt bij weekeinden € 60,- en bij langere tochten € 20,- per vaardag.

Huurschip

Als niet alle opschappers bij deelnemende schippers geplaatst kunnen worden wordt zonodig een boot extra gehuurd. Als er een schip gehuurd moet worden, betalen álle opstappers € 7,- per dag extra aan de vereniging om de kosten van dat huurschip mogelijk te maken. Opstappers die echtgenoot/huisgenoot (m/v) van de schipper zijn, behoeven deze bijdrage niet te betalen.

Bij tochten onder de noemer CZT Buitengewoon zijn weinig of geen eigen schepen van de vereniging betrokken. Deze tochten zijn daarom duurder.

Overige kosten

De kosten van havengelden, eten, drinken en brandstof worden per boot hoofdelijk omgeslagen

Voorbeeldberekening van kosten

Om een globale indruk te krijgen van de kosten volgt hier een voorbeeldberekening van de kosten van een weekendtocht (vrijdag t/m zondag) naar een waddeneiland op een schip met 4 personen.

 kostenpost  totaal  per persoon
 verenigingsbijdrage  € 15,–
 bijdrage boordkas  € 60,–
 proviand  € 110  € 27,50
 diesel  € 44  € 11,–
 havengeld  € 50  € 12,50
Totaal  € 126,–

Bij een bezetting van de boot met 3 in plaats van 4 personen komt dit voorbeeld uit op € 143,- per persoon.


Reacties

Kosten — Geen reacties

Geef een reactie